Rūjiena.lv

Robežpunkta tirgus

2017-05-09

Foto
Svētdien, 4.jūnijā no pl. 9.00 līdz pl. 16.00
Moisakilas robežpunktā
Igaunijas-Latvijas pavasara Robežpunkta tirgus
Pārdevēji no visas Igaunijas un Latvijas.
Lielā izvēlē augi,rokudarbi un visādas aizraujošas tirgus preces
pl. 9.00- tiks atklāts tirgus ar sirēnas gaudojumu
pl. 12.00- Igaunijas-Latvijas pašdarbnieku koncerts
Moisakilas BIGBAND un Rūjienas kultūras nama jaunatnes deju kolektīvs "Deņči"
pl. 14.00- Moisakilas baznicā. Rūjienas Svēta Bērtuļa baznicas draudzes koris.
pl. 16.00- tirgus slēgšana.