Rūjiena.lv

Ozolniekos komplektē mācību grupu gaļas šķirņu pārraugiem darbam vienā ganāmpulkā

2017-04-19

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Lauku attīstības programmas 2014.-2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros komplektē apmācību grupu gaļas šķirņu pārrauga apliecības iegūšanai darbam vienā ganāmpulkā.


 

Apmācību struktūra: 3 dienu mācības, kas balstās gan uz teorētiskajām nodarbībām, gan praktiskajām nodarbībām saimniecībā. 

Mācību norises vieta: teorija: LLKC Ozolnieki, Rīgas iela 34; praktiskās nodarbības: izbraukums no Ozolniekiem uz Neretas novadu.

Mācību norises laiks: 24.-25.04. + eksāmena diena pārrauga apliecības iegūšanai (datums tiks precizēts) Ierašanās 24.04. plkst. 09:30

 

Lektori: LLKC, LDC, LGLA

Mācību maksa: ~70,00 eiro (atkarīgs no grupas lieluma) par eksāmena kārtošanu trešajā mācību dienā.

 

Projekta ietvaros 24.04.-25.04. bezmaksas tiek nodrošināts:

izdales materiāli; transports uz/no praktisko nodarbību norises vietu; fermas apmeklētāja komplekts; kafijas pauzes; dienesta viesnīca nepieciešamības gadījumā. 

 

Plašāka informācija un pieteikšanās: 

Ivars Kalnītis, tālr. 29175921

Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv

 

Piesakoties jānosauc dalībnieka vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas veidlapa. Reģistrācijas veidlapa jāiesūta līdz 21. aprīlim uz: rudite.sanzarevska@llkc.lv