Rūjiena.lv

Aicinām uz 3X3 saietu RŪJIENĀ!

2017-04-14

Foto
Foto
Foto
Foto
Saiets notiks no 2.-9.jūlijam.
Trīsreiztrīs (3x3) ir kustība, kas atbalsta latviešu kultūrvērtības un latviskuma uzturēšanu, kā arī latvisko tradīciju un vērtību nodošanu bērniem. Līgas Rupertes ASV izlolotā ideja radusi piepildījumu un gājusi plašumā, jo saieti notiek katru vasaru Latvijā, Anglijā, ASV, Austrālijā un Kanādā. Pasaulē kustībai ir apritējuši 35 gadi un 25 gadi Latvijā. Trīsreiztrīs palīdz ārzemēs dzīvojošo latviešu ģimenēm veidot un saglabāt savu latvisko identitāti un Latvijā dzīvojošajiem – savu latvietību novērtēt, kopt un bagātināt. Trīsreiztrīs dod iespēju latviešu ģimenēm no visām zemēm kopā mācīties un priecāties, baudīt savu latvietību, un to, cik dažādi un tomēr līdzīgi mēs visi esam. Saietu dalībnieku vecumam nav ierobežojumu. Tāpat tajos piedalās arī veselas ģimenes vairākas paaudzes.


NOTIKUMI

Katram saietam ir sava tēma un Rūjienas tēma ir Zeme. Trīsreiztrīs saieti ir nedēļu gari un visa nedēļa ir ļoti intensīvi piesātināta. Trīs cēlienos (no rīta, pēcpusdienā un pievakarē) notiek izglītojošas un radošas nodarbības, kas balstītas uz tradicionālās kultūras apguvi un pamatvērtību apzināšanos. Rūjienas saietā būs 50 dažādas ievirzes, no kurām 22 vadīs vietējie amatu meistari, novada zinātāji, audzinātājas, skolotāji. Ieviržu skaitā būs dabas dziedniecība un augi pirtī, latviešu godi, teātris, vīru vaļa, metāla kalšanā, tautisko brunču darināšana, mežs un medības , dīķis kā mazdārziņš, zemes bērnu- kristālu iepazīšana, daiļdārzniecība un ainavas veidošana senāk un tagad, tehnikas ievirze, Vidzemes pūralādes gatavošana un vēsturisko logu restaurācija, ceļš pie sevis,  runas māksla, ģimenes seminārs, politika un retorika, gleznošana un virkne citu.

Esam izveidojuši veselu ieviržu bloku, kurā kopā darboties vecākiem un bērniem: radošās smilšu spēles lieliem un maziem, kokles spēle, galdniecība, keramika, ciemošanās lauku sētās, bungu mācība un citas. 

Vakara programmās būs tikšanās ar aizraujošiem cilvēkiem, bērnu teātra izrāde, sporta aktivitātes, koncerti.  Vēlu vakaros un naktīs notiek brīvas formas dziedāšana (saukta par nīkšanu) un tautas danči. Mūsu saietā būs gan ģimeņu danči, kur mazie danco kopā ar vecākiem, gan vēlāk naktī danči lielajiem, un tos spēlēs azartiska folkloras grupa “Rikši”. 

Saieta garīgā kulminācija Daudzinājums notiks ceturtdien Rūjas līča pļavā. Daudzinājums ir sena rituāla mūsdienu versija, kurā saieta dalībnieki sanāk kopā lai „daudzinātu” - ar vārdu un dziesmu enerģiju pavairotu kādu domu. Šoreiz visi kopā, ar dabas spēku palīdzību, dosim Zemei savu mīlestību. Daudzinājumam gatavosimies gan veidojot savu izpratni par rituālu, gan tērpjoties savos goda tērpos; kādam tas būs tautas tērps, citam vienkārši balts krekls. Visi līdzdarbosimies ar savu klātbūtni, enerģiju, domām un dziesmām, dodot un smeļoties kopības izjūtu un spēku. 

Sestdienā saieta noslēgumā  būs dalībnieku darbu izstāde, kuru papildinās ieviržu vadītāju un vietējo ražotāju tirdziņš, kā arī noslēguma koncerts Rūjienas kultūras namā, nīkšana un danči līdz rīta gaismai.


PIEREDZE

Saietu atmosfēra ir neformāla, cilvēki viens otru tradicionāli uzrunā uz tu. Viena no saieta vadītāju misijām ir gaišas un brīvas emocionālas vides radīšana. Ieviržu vadītāji, lektori un daiļamatu meistari ir pazīstami latviešu kultūras, politiskie un sabiedriskie darbinieki, un dažādu profesiju pārstāvji ar izglītību un pieredzi attiecīgajā laukā. Visi, ieskaitot nometņu vadītājus un organizētājus, strādā brīvprātīgi, bez finansiālas samaksas, atlīdzinājumā saņemot gandarījumu par padarīto. Saietos piedzīvotais ir tikšanās ar fantastiskiem cilvēkiem un brīnišķīgas emocijas.


ATBALSTS

Rūjienas novada dome un iedzīvotāji sniedz lielu atbalstu un pretimnākšanu saieta sagatavošanā. Viens no lielākajam pasākumiem būs kopīgi organizētais Raxtu Raxtu koncerts 7.jūlijā pl.20:00 pilsētas centra laukumā, kurā ieeja būs par brīvu. 

Saietu atbalsta arī vietējie uzņēmumi: SIA “Liepkalni”, SIA “Rūjienas saldējums”, SIA “Kunturi”, SIA “ Rostes”, kā arī SIA “Kanclers” Jelgavā un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.


SADZĪVE

3x3 saiets aptvers visu pilsētu. Dienas norises bāzēsies lielajā skolā, taču notiks arī daudzviet pilsētā un novadā.  Vakara pasākumi notiks Rūjienas kultūras namā, izņemot ceturtdienu, kad būs Zemes Daudzinājums, nakts basketbols un nakts koncerts sv. Bērtuļa baznīcā. Saieta svarīgākās ‘sadaļas’ – nīkšana un danči katru vakaru kultūras namā. Viesi nakšņos mazajā skolā, lielajā skolā un bērnu dārzā, maltītes būs jaunajā sporta zālē, darbosies arī kafejnīca. 


Aicinām piedalīties saietā! 

Vairāk informācijas par saietu ir  www.3x3.lv kur jau ir publicēti ieviržu apraksti un saieta programma. Vietējiem iedzīvotājiem dalības maksa ir simboliska – 10 eiro par visu nedēļu, bez ēšanas un gulēšanas. Sīkāka informācija pa t.29113658 (Sannija). Pieteikšanās: Rujiena3x3@3x3.lv

Sannija un Madars Kalniņi 3x3Rūjiena2017 vadītāji