Rūjiena.lv

LLKC aicina uz mācībām

2017-04-10

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības atbalsta centra Valmieras birojs aicina uz mācībām topošo un esošo bioloģisko saimniecību vadītājus kā arī bioloģiski daudzveidīgo zālāju īpašniekus!


21. aprīlī uzsākam 56 stundu programmu bioloģisko saimniecību īpašnieku profesionālo zināšanu papildināšanai. Aicinām pieteikties arī uzņēmējus, kas ar bioloģisko saimniekošanu nodarbojas salīdzinoši nesen un kuriem ir jāiegūst Apliecība. 

Maija otrajā nedēļā  uzsāksim mācības zemju īpašniekiem, kuri ir ES atbalsta saņēmēji par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos.

Apmācību programmas 100% apmērā apmaksā ES līdzfinasētais projekts.

Augkopības speciāliste Ilona Krūmiņa uzsāk pakalpojumu sniegšanu LAP projekta “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros. LLKC Valmieras un Valkas biroju augkopības un lopkopības klientiem būs iespējams saņemt ES atmaksātus speciālistu pakalpojumus 1500 EUR apjomā LAP darbības periodā ( 100% intensitāte).  

Mācību īstenošanas grafiks