Rūjiena.lv

Tikšanās ar Regīnu Devīti

2017-03-26

Foto
30. martā plkst. 17.00 Vilpulkas skolas zālē
tikšanās ar aktrisi Regīnu Devīti jeb Ugunsgrēka Zentu.
Ieeja bez maksas.

Uz tikšanos ar aktrisi Regīnu Devīti Vilpulkā kursēs autobusi:
No Jeru pagasta
• Plkst.16:15 no Endzeles ciemata (pieteikties pie pārvaldes vadītājas Indras Celmiņas tālr.642 63518, 28686568);
• Plkst.16:20 no Kalnkroga;
• Plkst.16:30 no Rūjienas centra stāvlaukuma;
• Plkst.16:40 no Virķēniem.
No Ipiķu pagasta:
• Plkst.16:40 no Ipiķu pagasta centra (pieteikties pie pārvaldes vadītājas Ivetas Buņķes, tālr. 642 34330, 29443651).