Rūjiena.lv

Turpinās bezmaksas redzes pārbaudes lauku skolās. Šoreiz - Vidzemē

2017-03-17

Foto
Foto

Jau 376 Latvijas lauku skolu audzēkņi ir tikuši pie bezmaksas redzes pārbaudes un jaunajām brillēm. Taču, turpinot Borisa un Ināras Teterevu fonda labdarības programmu „Dakter, es labi redzu!”, sertificēts oftalmologs redzes pārbaudes veiks arī martā. Šoreiz - Kocēnu, Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu skolās.


Programmas mērķis ir laikus konstatēt redzes pasliktināšanos skolēniem un līdz 2018. gadam aptvert mazās lauku skolas visos Latvijas novados. Tās ietvaros oftalmologs ierodas pieteiktajā skolā ar visu nepieciešamo mobilo aparatūru. Pēc bezmaksas redzes pārbaudes bērni no maznodrošinātām ģimenēm saņem dāvanu karti 45 eiro vērtībā briļļu iegādei un košu futlāri jaunajām brillēm.


Martā plānotās   vizītes
Datums Skola
20.03. Trikātas pamatskola un   Brenguļu sākumskola
21.03. J. Endzelīna Kauguru   pamatskola, Kocēnu pamatskola un Ziemeļvidzemes internātpamatskola Vaidavā
22.03. Matīšu pamatskola,   Burtnieku Ausekļa pamatskola un Ziemeļvidzemes internātpamatskola Dauguļos
23.03. Ēveles pamatskola, Rencēnu   pamatskola un Jaunburtnieku pamatskola
24.03. Rūjienas vidusskola un   Naukšēnu novada vidusskola
27.03. Mazsalacas vidusskola un   Ramatas sākumskola
28.03. Rubenes pamatskola, Jura   Neikena Dikļu pamatskola un Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola –   attīstības centrs


Aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas veidot rakstus un sižetus par redzes pārbaudēm, pirms vizītes skolā sazināties ar attiecīgās mācību iestādes administrāciju.


Kopš 2013.gada redze pārbaudīta jau 376 lauku skolās 12`730 skolēniem, no kuriem 2`830 saņēma receptes-dāvanu kartes briļļu iegādei. Šobrīd redzes pārbaude ar fonda atbalstu paveikta jau 80 novados. 


Plašāk par rezultātiem lasiet infografikā:  http://bit.ly/2ndIUlQ 


Latvijas skolēnu redzes skrīnings (2010) parādīja, ka redzes korekcija var būt nepieciešama līdz pat 44% to jaunāko klašu skolēnu, par kuriem bija bažas saistībā ar redzi. Tādēļ kopš 2013. gada Borisa un Ināras Teterevu fonds īsteno programmu „Dakter, es labi redzu!”. 


Redzes izmaiņu iemesli skolas vecuma bērniem nereti ir pārmērīga mācību slodze, pastāvīga datoru un citu iekārtu lietošana acu tuvumā, neprasme atpūtināt un vingrināt acis. Laikus nepamanītas redzes izmaiņas apgrūtina mācību satura uztveri, socializēšanos un nākotnes iespējas darba tirgū. Redzes izmaiņas palīdz koriģēt savlaicīga rīcība, tostarp briļļu pastāvīga lietošana. Diemžēl bieži tas ir problemātiski, jo acu ārsts nav pieejams bērnu dzīvesvietas tuvumā, kā arī ģimenēm trūkst līdzekļu piemērotu briļļu iegādei. 


Borisa un Ināras Teterevu fonds. 2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja ģimenes labdarības fondu, lai atbalstītu izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un veicinātu kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un pasaulē. Fonda atbalstītie labdarības projektu rezultāti aptver simtiem tūkstošu iedzīvotāju Latvijā un iedzīvotājus 10 valstīs ārpus Latvijas teju visos kontinentos. Plašāka informācija:  www.teterevufonds.lv