Rūjiena.lv

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem

2017-03-14

20. martā plkst. 11.00 Rūjienas Tautas skolā
Lauksaimniekiem informatīvs seminārs
Darba kārtībā:
1. LAD informācija par lauku bloku precizēšanu,platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanu un citiem jaunumiem- Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde klientu apkalpošanas daļas vadītāja Baiba Bezdelīga
2. Izmaiņas nodokļos – LLKC Valmieras biroja grāmatvede Madara Tīlēna
3. Īpašu dabas teritoriju apsaimniekošanas nosacījumi- Dabas aizsardzības departamenta vecākā eksperte Anita Namatēva