Rūjiena.lv

Bezmaksas mācības piena šķirņu ganāmpulku pārraugiem

2017-03-10

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē bezmaksas divu dienu mācības piena šķirņu ganāmpulku pārraugiem profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai. Apliecības pirmreizējiem ieguvējiem tiks paredzēta trešā – maksas diena (60,00 eiro, t.sk. PVN). Mācībās tiks nodrošinātas 50% praktisko nodarbību.


Apmācības tiek organizētas, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 566 “Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības” kas nosaka nepieciešamību pārraugiem celt kvalifikāciju.

Apmācību struktūra: pirmā diena paredzēta teorētiskajai sadaļai, otrā diena – izbraukums uz saimniecību. Noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumus ar tēmām un kvalifikācijas stundām.

Mācību norises laiks: 4. –5.04.2017. Sākums plkst. 9.30.

Mācību norises vieta: teorija – LLKC Ozolnieki, Rīgas iela 34. Praktiskās nodarbības: SIA “Ogres piens”, Ogres novads, Ogresgala pagasts.

Galvenās apmācību tēmas:

  • Dzīvnieku      un novietņu skaita izmaiņu dinamika Latvijā. Dzīvnieku, ganāmpulku,      novietņu reģistrēšanas nosacījumi;
  • Dzīvnieku      audzēšanas ekonomiskie aprēķini saimniecībā;
  • Dzīvnieku      uzskaites dokumentu kārtošanas sistēma saimniecībā  (Datu izmantošana      saimniecības jautājumu risināšanā);
  • Dzīvnieku,      novietņu reģistrēšanas un apzīmēšanas dokumentācija, to aizpildīšana      saimniecībā.

Mācību maksa: bezmaksas. Papildus tiks nodrošināts transports uz/no saimniecības, kafijas pauze, izdales materiāli, fermas apmeklētāja komplekts. Eksāmena kārtotājiem: 60,00 eiro, t. sk. PVN.

Sakarā ar saimniecību apmeklējumu grupā plānoti maksimāli 20 dalībnieki. Lūdzam obligāti pieteikties līdz 3. aprīlim (ieskaitot), zvanot/rakstot un nosaucot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas veidlapa.

Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv.