Rūjiena.lv

Grāmatas "Dzejoļu vieta" atvēršana

2017-03-17

Foto
Mūsu Rūjiena, veidojas kā zaļā mākslas un radošu ideju pārsteigumu pilsēta. Lai pilsēta būtu un pastāvētu, ļoti svarīgi ir cilvēki šajā vietā. Rūjienietis var un spēj būt strādīgs, atvērts visam jaunajam, nodoties saviem talantiem, hobijiem un tos parādīt pasaulei. Ja šodien esam iepazinuši mūsu puses ļaužu talantus mākslā, amatniecībā, uzņēmējdarbībā, tad ļoti maz zinām par Rūjienas puses cilvēkiem, kuri raksta dzeju.
Tādēļ, Rūjienas pilsētas bibliotēkas ideja - publicēt vienkopus Rūjienas puses autoru darbus, īstenojusies sadarbībā ar biedrību „Rūzele” un izdota grāmata „Dzejoļu vieta”.


Grāmatā  ir  lasāmi Anitas Lūsītes, Dainas Čākures, Guntas Boles, Vitas Balodes, Agneses Auniņas-Linmeijeres, Vitas Upenieces(Melbārdes) un  Zanes Ozolas dzejoļi.

Lai grāmata nonāktu līdz tipogrāfijai,  darbu tās tapšanā ieguldīja paši rūjienieši. Rūjienas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilga Penka  no iesniegtajiem darbiem atlasīja interesantākos, cilvēcisko jūtību raksturojošos  dzejoļus, veidojot vienotu stilu grāmatai.

Grāmatā ievietotas Marikas Grūsles, Vitas Balodes un Anitas Lūsītes  ilustrācijas.  Maketu veidoja bijušais Rūjienas vidusskolas un mākslas skolas skolnieks, tagad Mākslas akadēmijas students Nauris Jostsons.

Grāmata būs kāRūjienas kultūrvēsturiskaismantojums, mīļš suvenīrs un romantiski mākslinieciska dāvana ģimenei, radiniekiem, viesiem, darbiniekiem.

Paldies par atbalstu grāmatas izdošanā: Rūjienas novada pašvaldībai, SIA M.Grūsles ārsta praksei, SIA Kunturi, SIA Artavs, Inesei un Valdim Vīksnām, SIA Vinetas Zviedres zobārstniecībai, Arnim un Gunai Ķiberiem, Madaram Kalniņam, Vizmai Lānei, Inetai Bolei, Oļegam Iļģim, Ivetai Buņķei, Dacei Antonei, Ilze Rullei, Mirdzai Lazdiņai, Intai Gailītei, Ingrīdai Vīķei, Ilzei Roķei, Gitai Zariņai.