Rūjiena.lv

Jaunumi

Darbs skolēnu brīvlaikā

2020-04-15

Rūjienas novada pašvaldība aicina pieteikties skolēnus vecumā no 15-20 gadiem, kuru deklarētā dzīves vietas adrese ir Rūjienas novada administratīvajā teritorijā, skolēnu vasaras darbos. Skolēnu vasaras darbs tiek organizēts sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk NVA).


2020-04-15

Lieldienu ēdieni: atvērt jaunā logā
Lieldienu dekorāciju idejas.pdf: atvērt jaunā logā

Par braukšanas maksas atvieglojumiem ārkārtējās situācijas laikā

2020-04-15

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” informē, ka personas ar invaliditāti, kurām laika periodā no 2020.gada 22.marta līdz 1.jūnijam ir beidzies invaliditātes apliecības derīguma termiņš, ārkārtējās situācija laikā var turpināt bez maksas izmantot reģionālo maršrutu autobusus. Pārējām pasažieru grupām, kuras saņem braukšanas maksas atvieglojumus, jābūt derīgai attiecīgajai apliecībai. Izņēmumi attiecas tikai uz personām ar I un II grupas invaliditāti un personām vecumā līdz 18 gadiem ar invaliditāti.

Plašāka informācija: atvērt jaunā logā

2020-04-15


Ivars Zviedris aicina iesūtīt stāstus filmai par "Covid-19"

2020-04-15

“Dokumentālista misija ir būt klāt,” saka režisors un operators Ivars Zviedris, aicinot iesūtīt stāstus viņa topošajai filmai par “Covid-19” radīto ārkārtas situāciju.


Attēli: 1 2

Plašāka informācija: atvērt jaunā logā

Par pabalstu brīvpusdienām ārkārtējās situācijas laikā

2020-04-15

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, bet ne ilgāk, kā līdz 2019./2020. mācību gada beigām Rūjienas novadā deklarētām trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni mācās vispārējās izglītības iestādēs no 1. – 9. klasei ir iespēja saņemt pabalstu brīvpusdienām, saņemot talonu pārtikas pakas iegādei. Ēdināšanas talona vērtība ir atbilstoša Rūjienas novada pašvaldības ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanas iepirkumā iepirktai vienas dienas pusdienu vērtībai. Ar ēdināšanas talonu pārtikas paku varēs iegādāties SIA Artavs veikalā Rīgas ielā 7, Rūjienā. Katram bērnam tiks izsniegts talons 2 nedēļām, kura vērtība par vienu darba dienu būs 1.60.

Bērnu vecāki  talonus  pārtikas paku iegādei varēs saņemt:

 • Rūjienas pilsētā deklarētajiem bērniem Rūjienas vidusskolā, Rīgas ielā 30. Darbadienās no 8:00 – 15:00, vai iepriekš sazinoties pa telefoniem 64268136, 64268138.
 • Pagastos deklarētajiem bērniem pagastu pārvaldēs:
  • Ipiķu pagasta pārvaldē, sazinoties pa telefonu 29443651,
  • Jeru pagasta pārvaldē, sazinoties pa telefonu 28686568,
  • Lodes pagasta pārvaldē, sazinoties pa telefonu 28362011,
  • Vilpulkas pagasta pārvaldē, sazinoties pa telefonu 29243913(Sociālais dienests),

Bērniem, kuri deklarēti Rūjienas pilsētā, bet nemācās Rūjienas vidusskolā Rūjienas novada Sociālajā dienestā, par saņemšanu sazinoties pa telefonu 29243913.


Atbalsts krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm) valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ

2020-04-15

Pašvaldība piešķir pabalstu personai(ģimenei), kura valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ nonākusi krīzes situācijā, ja tā atbilsts, kādam no šiem kritērijiem:

 • Personai (ģimenei) saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma , vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas- pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu u.c.).
 • Personai (ģimenei) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt , atrodoties pašizolācijā, saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/ šobrīd no jebkuras citas valsts (piemēram ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājokļa īrei, viesnīcai, transportam u.c.).
 • Personai (ģimenei), kura atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.
 • Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, jāiesniedz iesniegums Rūjienas novada sociālajā dienestā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus vai ievietojot kastītē, kas novietota pie klientu apkalpošanas nodaļas durvīm Raiņa ielā 3, Rūjienā. Iesniegumam jāpievieno pierādījumi, kas apliecina personas apgalvojumus par atbilstību pabalsta saņemšanai, elektroniski e-pastā vai WhatsApp atsūtīt aviobiļetes , kas apliecina atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd no jebkuras valsts, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, vai jebkuru cits dokumentu, kas var kalpot par pierādījumu lēmuma pieņemšanai.

  Sazināties ar sociālajiem darbiniekiem var rakstot uz elektroniskā pasta adresi : socialais.dienests@rujiena.lv, vai zvanot uz mobilo tālruni 29243913 vai 64268111, 64268110


Rūjienas novadā pagarināts nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš

2020-04-15

Ar Rūjienas novada domes 2020.gada 2.aprīļa lēmumu nekustamā nodokļa samaksas termiņi par Rūjienas novada administratīvajā teritorijā esošu  īpašumu (31.marts, 15.maijs, 17.augusts un 16.novembris) pārcelti uz 15.novembri.

Lēmums pieņemts pamatojoties uz 2020.gada 20.martā pieņemtā likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Civid-19 izplatību” 4.panta nosacījumu, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros.

Lēmums neattiecas un netiek piemērots uz iepriekšējo gadu nesamaksātajiem nekustamā īpašuma nodokļiem un nokavējuma naudām.


2020-04-15Neapzinīgi Rūjienas novada iedzīvotāji apdraud atkritumu šķirošanas punktu pastāvēšanu

2020-04-15

Rūjienas pilsētas teritorijā, kā arī novada pagastos, ir izveidotas 28 atkritumu šķirošanas vietas, kas paredzētas papīra, PET pudeļu, polietilēna, metāla, pudeļu un burku stikla šķirošanai. Kaut arī šajos konteineros stingri aizliegts mest sadzīves atkritumus, daļa iedzīvotāju šo aizliegumu nekaunīgi ignorē un sabojā šķirotos atkritumus, kas kļūst par otrreizējām izejvielām jaunu preču un izejvielu ražošanai. Šāda rīcība novada nodokļu maksātājiem rada arī ievērojamus finansiālus zaudējumus, jo par nešķirotajiem atkritumiem pašvaldībai ir jāmaksā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam ZAAO - pērn neapzinīgo iedzīvotāju nevietā atstātie atkritumi izmaksāja turpat divus tūkstošus eiro. Tāpat sadzīves atkritumu atstāšana pie šķirotajiem ir necieņas izrādīšana iedzīvotājiem, kas godprātīgi izmanto atkritumu šķirošanas iespēju bez maksas.


VTU: No 28.marta tiks slēgti vairāki reisi

2020-04-15

SIA “VTU Valmiera” informē par vairāku reģionālo maršrutu autobusu reisu slēgšanu saistībā ar koronavīrusa Covid-19 izplatīšanās ierobežošanu.

Reisi tiks slēgti no 28.marta līdz brīdim, kad tiks izbeigta ārkārtējā situācija valstī.

Slēgto reisu saraksts skatāms uzņēmuma mājaslapā vtu-valmiera.lv, sadaļā “Pasažieru pārvadājumi”, “Izmaiņas kustību sarakstos”.

Izmaiņas no 28.03.2020: atvērt jaunā logā2020-04-15
2020-04-15

Informācija Rūjienas novada iedzīvotājiem saistībā ar valstī līdz 14.aprīlim izsludināto ārkārtējo situāciju
Informācija atjaunota 19.03.2020. plkst. 14:30

2020-04-15

Saistībā slimības Covid-19 izplatību Latvijā līdz Lieldienām izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu.

Ārkārtējā situācija ir spēkā no š.g. 12.marta līdz 14.aprīlim ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību.


2020-04-15


2020-04-15

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

2020-04-15


2020-04-15


Saeima atbalsta valdības pieņemtos stingrākos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 izplatību Latvijā

2020-04-15

Saeima šodien, 16. martā, ārkārtas sēdē atbalstīja valdības sestdien pieņemtos stingrākos ierobežojumus Covid-19 ierobežošanai.

Latvijas valdības paziņojums

2020-04-15

Plašāka informācija (latviešu valodā): atvērt jaunā logā
Plašāka informācija (krievu valodā): atvērt jaunā logā
Plašāka informācija (angļu valodā): atvērt jaunā logā

2020-04-14

SAKARĀ AR ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU VALSTĪ LĪDZ 2020. gada 14. APRĪLIM VISI KULTŪRAS PASĀKUMI RŪJIENĀ UN RŪJIENAS NOVADĀ IR ATCELTI


2020-04-14
2020-03-16


Valstī pārtraukta mācību procesa norise klātienē

2020-03-13

Šeit: https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/3952-lidz-14-aprilim-valsti-partraukta-macibu-procesa-norise-klatiene-visas-izglitibas-iestades IZM informācija par rīcību ārkārtas situācijā, kā arī saite, lai lejuplādētu iesniegumu PII, kas jāaizpilda vecākiem un arī anketa, kas jāaizpilda izglītības iestāžu vadītājiem par iespēju veikt attālināto mācīšanu.

Būsim atbildīgi, veiksim norādītos pasākumus, un mainām ieradumusDigitalizēts Rūjienas kultūrvēstures mantojums un vēsturiskie iedzīvotāju reģistri

2020-03-12

2020. gads Rūjienai ir jubilejas gads. Atzīmējot pilsētas pirmo simtgadi, Rūjienas novada pašvaldība, sadarbībā ar interneta vietni Latvijas dzimtas (www.latvijasdzimtas.lv), izveidojusi digitalizētu Rūjienas kultūrvēsturisko datu bāzi www.saknesrujiena.lv. Tajā atrodams sistematizēts un digitalizēts Rūjienas baznīcu grāmatu, tautas skaitīšanu un citu personu reģistru arhīvs, kā arī pārrakstīti dokumenti (rokraksti) par Rūjienu un tās apkārtni vēsturisko muižu lokācijas ietvaros.
Vietnē izveidota arī Rūjienas interaktīvā karte par Rūjienas un Rūjienas apkārtnes ielām, ēkām un citiem kultūrvēsturiskajiem objektiem, saistot tos ar Rūjienai vēsturiski piederīgām personām.
Jaunajā digitālajā resursā kultūrvēsturiskais mantojums pieejams sabiedrībai interesantā un interaktīvā veidā - saprotams un viegli lietojams, lai ikvienam, kura saknes meklējamas Rūjienas pusē, ir iespējams tās identificēt un stiprināt, izjūtot piederību šai vietai.


Andreja Ēķa komēdija “Klases Salidojums 2”

2020-03-11

Foto

13.martā pl.18.00; 20.00

Rūjienas kultūras nama 2.stāva zālē

Andreja Ēķa komēdija “Klases Salidojums 2”.

Ieeja Eur 3.

Vietu skaits ierobežots! Biļešu rezervācija pa tālr.29430703, 26313132


Rūjienas vidusskolas deju kolektīvu koncerts "Saule vija zelta rotu"

2020-03-11

27.martā pl.18.00

Rūjienas kultūras namā

Rūjienas vidusskolas deju kolektīvu koncerts "Saule vija zelta rotu"

Koncertā piedalās 1.-9.klašu dejotāji